Algemene (leverings)voorwaarden

1. Siera Sieraden garandeert dat alle producten die ter verkoop worden aangeboden voldoen aan de omschrijving op de website. Alle afbeeldingen en informatie met betrekking tot alle aangeboden artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kleine afwijkingen kunnen soms voorkomen omdat het handgemaakte, dus unieke producten betreft.

Bestelling

2. Bestelling geschiedt via de internetsite van Siera Sieraden(www.siera-sieraden.nl) via het daartoe bestemde elektronische bestelformulier.
3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de besteller c.q. de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden van Siera Sieraden accepteert en het bestelde afneemt.
Zodra u uw bestelling op internet heeft afgerond is sprake van een overeenkomst.
4. Nadat de bestelling is geplaatst, stuurt Siera Sieraden een e-mail bericht ter bevestiging van de bestelling.
Dit bevestigingsbericht bevat de artikelnummers, de omschrijving en de prijs van de bestelde artikelen, het ordernummer,de gewenste wijze van verzending en het adres van aflevering. Aanbiedingen via de website van Siera sieraden zijn onder voorbehoud van typefouten, en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


Gegevensbeheer & Privacy

5. Persoonlijke gegevens die u opgeeft aan Siera Sieraden in het kader van een bestelling worden door Siera Sieraden slechts gebruikt voor de eigen administratie ten behoeve van de levering van de bestelde producten.
Deze gegevens worden door ons nooit verkocht of anderszins doorgegeven aan derden.

Betaling

6.Betaling geschiedt per vooruitbetaling (d.m.v. giro- of bankoverschrijving) op ING-rekeningnummer 4954042 ten name van Siera Sieraden te Kampen.
7. Betalingen per vooruitbetaling dienen te geschieden binnen uiterlijk 7 dagen na het plaatsen van de bestelling.

Levering/verzenden

8. Verzending van de bestelde producten geschiedt in principe zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen nadat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de girorekening van Siera Sieraden, tenzij tussen besteller en Siera Sieraden anders is overeengekomen.
9. Levering geschiedt per standaardpost (brievenbuspost) of aangetekende post. Besteller geeft de keuze hiervoor aan op het bestelformulier via de website van Siera Sieraden.
Voor verzenden gelden de algemene voorwaarden van TNT; zie hiervoor : www.tntpost.nl

10. Verzendkosten binnen Nederland en Belgie:
GRATIS standaardverzending(brievenbuspakket)

€ 4.95 is uw bijdrage voor aangetekend verzenden.Bij verzendingen vanaf ca. 50 euro adviseren wij u om aangetekend, dus verzekerd, door ons te laten verzenden.
Het risico van een niet-aangetekende,verzending is voor de besteller.
Verzenden naar andere landen c.q. het buitenland is uiteraard mogelijk: de kosten zijn op aanvraag en op basis van de (aangetekende) verzendtarieven van TNT Post.

Zichttermijn en retourneren

11. De besteller heeft het recht om de ontvangen goederen binnen de wettelijke zichttermijn van 7 werkdagen na ontvangst van het bestelde aan Siera Sieraden te retourneren, onder de navolgende voorwaarden:
De retourzending dient van tevoren per e-mail te worden aangemeld. De retour gezonden artikelen dienen ongedragen,onbeschadigd en deugdelijk verpakt te worden teruggestuurd, vergezeld van de factuur.
De koper krijgt in dit geval naar wens een vervangend artikel toegestuurd of het aankoopbedrag zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 werkdagen teruggestort.
Er kan geen restitutie worden verleend op verzendkosten.

Restitutie

12. De restitutie geschiedt als het artikel overeenkomstig bepaling 11 van deze voorwaarden is retour ontvangen door Siera Sieraden.

13.Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Siera sieraden in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Siera sieraden gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet te aanvaarden zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Siera sieraden kan worden toegerekend, omdat het niet te wijten is aan schuld van Siera sieraden en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14.Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Siera sieraden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Siera sieraden vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.Copyright / Auteursrechten
Op alle teksten en foto's op deze website van Siera Sieraden berusten auteursrechten.
Reproduktie in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming.Siera Sieraden-www.siera-sieraden.nl
Postbus 43 8260AA Kampen
e-mail: info@siera-sieraden.nl
ING:rekeningnummer 4954042 t.n.v Siera Sieraden
KVK-nummer:05083591
BTW-nummer:NL 208277018B01
 

Terug
Copyright © 2019 Siera Sieraden. Powered by Zen Cart
Start Accepting Credit Cards For Your Business Today!